Активи68 421,95 тис. грн.
Капітал14 157,70 тис. грн.
Зобов’язання54 159,89 тис. грн.
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)3 445,77 тис. грн.
Отримано внесків (вкладів) на депозитні рахунки48 811,97 тис. грн.
Надано кредитів68 714,54 тис. грн.
Фінансовий результат4 183,87 тис. грн.

Інформація на сайті Інтернет – представництва Національного банку України у розрізі кожного окремого надавача фінансових послуг https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#6