Відсоткова ставка по депозитах

Залучення грошових ресурсів на депозит реалізовується виходячи з конкретної процентної ставки, розмір якої здійснюється за певною формулою, де враховується сума вкладень, а також терміни розміщення. У депозитному договорі вказуються всі пункти з приводу нарахування та виплат відсотків, а також і розмір процентної ставки. Відсоток повинен спонукати клієнтів до довгостроковому зберіганню грошей в організованих формах. Вклади по депозитах можуть бути в українській валюті і в доларах.

Останнім часом посилилася конкуренція за залучення вільного грошового капіталу людей між комерційними банками і ощадним банком. Коли людина замислюється про те, щоб покласти гроші на депозит, він вибирає банк виходячи з наступних пунктів: надійність організації, якість обслуговування і процентна ставка. В українській банківській практиці існує закономірність: чим надійніше вважається банк, тим менше його керівництво думає про те, щоб запропонувати народу високі ставки. А маловідомі, невеликі банки і організації з усіх сил намагаються завоювати довіру людей і надають привабливі відсоткові ставки по депозитах.

Слід знати, що відсотки по депозиту виплачуються: як тільки буде погашено депозит; періодично; авансом. Якщо вкладник вилучив свої заощадження з термінового депозиту і довгий час не вносить їх повторно, процентна ставка зменшується.

Відповідно до українського законодавства, всі доходи від депозитних операцій оподатковуються.

Процентні ставки по депозитах повинні гарантувати банку максимальний прибуток при мінімальному ризику. Відсоткова ставка по депозитах в Україні повинно перевищувати рівня інфляції, але як показує практика, в нашій країні, відсоток, який дають банки часто нижче рівня інфляції. Через таку обстановки люди з недовірою ставляться українським комерційним банкам.

Абсолютно всі комерційні банки, при зміні облікової ставки НБУ, зобов’язані змінювати процентні ставки по депозитах. Коли такі установи комплектують внутрішній депозитний портфель, вони повинні брати до уваги норми резервних вимог НБУ. Їх політика повинна керуватися на ефективності, оптимальності, адекватності, а також повинна враховувати інтереси свої та своїх вкладників.

Вигідні депозити: відкрити депозит в Кредитній спілці «ЗаРаЗ»