Графiк розрахункiв

Додаток № 1

до кредитного договору №__

вiд «__»______201_р.

 

Графiк розрахункiв

 

Дата надання кредиту: «__»______201_р.
Позичальник:
Особовий рахунок:
База для нарахування процентiв: Залишок суми кредиту
Сума кредиту:
Процентна ставка:

 

 1. Цим графiком встановлюються перiодичнiсть та розмiри платежiв Позичальника з повернення кредиту та сплати процентiв (відсотків) за користування кредитом, а саме:

 

Дата Залишок Нарахований відсоток До сплати
Основна сума Відсоток Основна сума Відсоток
Всього

 

Згiдно з п.4.2. Договору, вiдповiдальнiсть за оформлення забезпечення кредиту у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та всi витрати, пов’язанi з таким оформленням (оплата послуг реєстратора, нотарiуса, страховика, оцiнювача, тощо) покладаються на Позичальника, якщо забезпечення зобов’язання пiдлягає оформленню окремим договором.

 1. Сплата Позичальником вартостi iнших послуг, пов”язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням  та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
 2. За умови дотримання Позичальником Графiку розрахункiв, сукупна вартiсть кредиту, включаючи витрати, пов’язанi з оформленням забезпечення кредиту, становить ________________ грн. або ______ % вiд суми отриманого кредиту та включає в себе:

 

4.1. Проценти за користування кредитом _________________ грн. або __ % вiд суми кредиту;

4.2. Вартiсть послуг реєстратора ____________грн. або__ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.3. Вартiсть послуг нотарiуса _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.4. Вартiсть послуг страховика _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.5. Вартiсть послуг оцінювача _____________грн. або __ % вiд суми кредиту (за наявностi);

4.6. Вартiсть послуг/платежів __________________________(вказати iншi послуги/платежі, якi оплачує Позичальник при отриманнi кредиту) _________________ грн. або ______ % вiд суми кредиту.

Вказана сукупна вартість кредиту залишається незмінною при дотриманні Позичальником встановленого Договором графіка розрахунків за кредитом.

 

 1. Цей Графiк укладений у двох оригiнальних примiрниках по одному для кожної iз Сторiн та є невiд’ємною частиною  кредитного договору №______ від «___»_______201___р.

 

Пiдписи сторiн

 

Кредитодавець                                                                                                                                                                      Позичальник

Кредитна спілка «ЗАРАЗ»                                                                                                                                                 ПІБ

 

_______________/ПІБ/                                                                                                                                                        ___________________/ПІБ/

(пiдпис)                                                                                                                                                                                                           (пiдпис)

Реєстраційні документи

svidotstvo svidotstvo svidotstvo

Ваш номер телефона?


×
Заявка на получение кредита


captcha

×
Заявка на отримання кредиту


captcha

×

Ваш номер телефону?×

Шановні відвідувачі та члени Кредитної спілки «ЗаРаЗ»!

 11 березня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» через спалах у світі коронавірусу з 12 березня до 3 квітня 2020 року в Україні вводиться карантин.

Враховуючи вказану постанову, а також з метою убезпечити населення України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, адміністрацією Спілки, на період з 23 березня до прийняття відповідним органом державної влади про припинення карантину та скасування інших обмежувальних заходів, запроваджено особливий режим роботи Спілки:

 • обмежено допуск у приміщення офісу Спілки будь-яких осіб;
 • припинено проведення особистого прийому громадян керівництвом Спілки;
 • припинено проведення прийому громадян посадовими особами Спілки;
 • призупинено розгляд заяв осіб, що мають намір набуття членства у Спілці;
 • призупинено розгляд заяв членів Спілки про надання фінансових послуг, про зміну умов діючих договорів, про надання траншів в межах лімітів за кредитними лініями за діючими договорами тощо;
 • запроваджено обмеження присутності посадових осіб Спілки в приміщені офісу фінансовою установи;
 • запроваджено дистанційну роботу з обслуговування діючих договорів;
 • фактична присутність посадових осіб Спілки в приміщені офісу фінансовою установи здійснюватиметься в режимі чергування, БЕЗ РОБОТИ З ВІДВІДУВАЧАМИ.

Усі розрахункові операції зі Спілкою Ви маєте можливість здійснити дистанційно (засобами он-лайн банкінгу та безпосередньо у відділеннях банківських установ) за наступними банківськими реквізитами:

р/р: UA093007110000026507052600268 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 300711, ЕДРПОУ: 37716197, Отримувач: Кредитна спілка «ЗАРАЗ»

Уся необхідна Вам інформація надаватиметься посадовими особами Спілки наступними засобами зв’язку:

Подальші рішення щодо особливого режиму роботи Спілки прийматимуться в залежності від розвитку ситуації та рішень прийнятих органами державної влади та/або місцевого самоврядування.