Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів полягає у дотриманні кредитною спілкою, при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг,  Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а саме:

  • принципи захисту прав споживачів, визначених ст. 3-1 ЗУ;
  • інформування споживачів згідно ст. 12 ЗУ.
 1.  ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
 а)Найменування: Кредитна спілка «ЗАРАЗ»

Місцезнаходження: 03039, м. Київ. вул. Віктора Забіли, буд. 5, офіс 122
Контактний телефон:  (0-800)755-427 (дзвінок безкоштовний) (044)525-54-27; (050) 443-50-30; (067) 242-44-67; (063) 495-37-03
Адреса електронної пошти КС: cu_zaraz@ukr.net
Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 03039, м. Київ, вул.Віктора Забіли, буд. 5, офіс 122

б) Особи, які надають посередницькі послуги –відсутні.
в)Відомості про державну реєстрацію КС:
Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі : 25.05.2011
Дата запису: 25.05.2011
Номер запису: 10681020000027941
Код ЄДРПОУ 37716197
г)Інформацію щодо включення КС до державного реєстру фінансових установ:
Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг від 01.12.2011 №711
Реєстраційний номер 14102665
Серія та номер Свідоцтва КС №943
Дата видачі свідоцтва 01.12.2011
ґ)Інформацію щодо наявності в КС, права на надання відповідної фінансової послуги:
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 06.04.2017 р № 982 видана безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 13.04.2017 р. № 1090 видана безстрокова ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
д)Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:
Національний Банк України  (НБУ) місцезнаходження: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9, Зручна онлайн-форма на вебсайті НБУ; Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ); Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601; Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601;  Телефон: 0 800 505 240; Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45; Запис на особистий прийом: через онлайн-форму або за тел. 0 800 505 240; Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кім. 24.

2. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання. Вартість, ціна/тариф, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги.

Кредитна спілка «Зараз» надає фінансові послуги згідно: діючих безстрокових ліцензій; порядок та умовами їх надання вказані у положенні про фінансові послуги кредитної спілки «Зараз». https://zaraz.org.ua/uk/primirni-dogovori-ta-polozhennja/ А саме:

надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються.

При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиметься з:

1) процентів за користування кредитом нарахованих в порядку передбаченому договором;

2) розмір наданого кредиту вказаного у договорі.

3) супровідні послуги (за наявності) відповідно до кредитного договору

У разі порушень умов договору позичальник на вимогу кредитної пілки сплачує неустойку, інфляційні нарахування згідно ст. 625 ЦКУ та проценти в порядку передбаченому договором.

Діючі процентні ставки http://zaraz.net.ua/ukr/krediti/

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

При отримані фізичною особою процентів від КС за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок у кредитній спілці:

1) такий дохід оподатковуються за ставкою 18 %, відповідно до п.170.4 ст.170 ПКУ. Кредитна спілка, як податковий агент у строки, визначені ПКУ для місячного податкового періоду, до бюджету сплачує загальну суму податку, нарахованого за ставкою, визначеною п.167.1 ст.167 ПК, тобто 18%, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий місяць на суму вкладу членів кредитної спілки;

2) з такого доходу стягується військовий збір у розмірі 1,5 відсотків відповідно до пп1.2.п.16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст.168 ПК.

У разі перерахування вкладником внеску (вкладу) на депозитний рахунок на банківський рахунок кредитної спілки, може сплачуватись на користь банку комісія за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок КС згідно тарифів що визначаються в порядку передбаченому законодавством та правилами надання послуг розміщеними на вебсайті банку.

Діючі процентні ставки http://zaraz.net.ua/ukr/vigidni-vkladi/

3. Договір про надання фінансових послуг

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР  ПРО НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ.
 1.1.Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
1) Права на відмову від договору про надання фінансових послуг – не споживчих кредитів не передбачене для такого виду кредиту законодавством та договором.
2) Щодо споживчих кредитів
Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.
Про намір відмовитися від Договору Позичальник повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку -14 календарних днів з дня укладення Договору.
Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо додаткових чи супутніх послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.
Право на відмову від Договору не застосовується щодо: договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору -14 календарних днів з дня укладення Договору.
 1.2.Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):
Мінімальний строк дії договору не застосовується.
 1.3.Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;
Умови Дострокового розірвання Договору визначені Договором. У випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору.
Якщо Позичальник скористався правом повернення кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань позичальника у бік їх зменшення та на вимогу Позичальника надати йому новий графік платежів.
Позичальник, який має намір достроково погасити заборгованість за кредитом, зобов’язаний письмово попередити про це Кредитодавця не пізніше ніж за п’ять робочих (банківських) до запланованої дати дострокового погашення заборгованості та звернутись до посадових осіб Кредитодавця за остаточним розрахунком повного залишку та точної заборгованості за кредитом на дату запланованого здійснення платежу. У разі невиконання Позичальником умов цього пункту Договору – Позичальник несе ризик невірного розрахунку та сплати заборгованості за кредитом.
Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Якщо Позичальник скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, Кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань Позичальника у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік розрахунків. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитодавцю проценти за користування кредитом за період фактичного користування кредитними коштами.
 1.4.Порядок внесення змін до договору;
Внесення змін та доповнень до договору оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі з урахуванням наступного:
Будь-які пропозиції щодо, зміни істотних умов договору повинні здійснюватися шляхом направлення повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.
Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступному порядку та строки:
1) Пропозиція про зміну істотних умов договору (повідомлення) надсилається іншій стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.
2) Сторона договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис.
3) Якщо сторона договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п. 2), пропозиція вважається не прийнятою.
4) Якщо сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням спілки, в письмовій формі, протягом трьох робочих днів з дня надання письмової відповіді.
5) Зміни до договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до договору, підписані сторонами є його складовою і невід’ємною частиною.
 1.5.Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;
Тип процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Позичальника.
2. ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
 2.1.Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг. Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору:
Вкладник має право відмовитися від внесення Внеску протягом чотирнадцяти календарних днів з дати підписання цього Договору шляхом надання Спілці відповідного письмового повідомлення.
 2.2.Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується):
Мінімальний строк дії договору не застосовується.
 2.3.Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій:
Договір може бути розірваний за ініціативою вкладника в наступному порядку.
Вкладник в будь-який час в односторонньому порядку має право вимагати розірвання договору, письмово попередивши про це Спілку. В такому випадку Спілка на першу вимогу для договорів укладених на умовах повернення коштів на першу вимогу або  в строк не більше, ніж 30 календарних днів з дати отримання першої письмової вимоги вкладника про дострокове розірвання строкового договору та повернення Внеску, повертає Вкладнику Внесок та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних Вкладнику процентів в порядку, визначеному Договором. Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після внесення Вкладником Внеску та припиняється в день остаточного розрахунку у випадку дострокового розірвання Договору. Датою припинення дії Договору є день повернення Внеску.
Для строкових внесків (вкладів) передбачено у разі дострокове розірвання строкового договору перерахунок процентної ставки в бік зменшення в порядку передбаченому договором. Для договорів про залучення внесків (вкладів) на першу вимогу не передбачене перерахування процентів у разі дострокового розірвання договору з ініціативи вкладника.
 2.4.Порядок внесення змін до договору;
Внесення змін та доповнень до Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткового договору(ів) у письмовій формі. Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення.
Умови Договору можуть бути змінені або доповнені за ініціативою Спілки в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Сторін, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання Спілкою умов Договору.
В такому випадку Спілка надсилає Вкладнику письмову пропозицію з зазначенням змін та/або доповнень до Договору рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо Вкладник погоджується з новими умовами Договору, він зобов’язаний повідомити про це Спілку та підписати додатковий договір до Договору протягом одного місяця з моменту одержання листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткового договору. Якщо Вкладник одного місяця з моменту одержання листа не підписав додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 32 дня після одержання Вкладником вищезазначеного листа Договір розривається, Вкладнику повертається Внесок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в договорі за фактичний строк користування Внеском.
 2.5.Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;
Тип процентної ставки – фіксована, не може бути збільшена без письмової згоди Сторін.

4. Механізм захисту прав споживачів та досудового вирішення спорів щодо надання фінансових послуг.

4.1.1.  Скарги споживача фінансових послуг розглядаються кредитною спілкою в позасудовому порядку передбаченому ЗУ «Про звернення громадян» за місцезнаходженням кредитної спілки. У разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки. Спілка розглядає таку скаргу та надає споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства.

Також, споживач фінансових послуг, може звернутися зі скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

1)Національного банку України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: 0800 505 240, електронна пошта: nbu@bank.gov.ua, веб-сайт https://bank.gov.ua/. Відповідно до рекомендацій та в порядку визначеному НБУ, звернення оформлюється належним чином  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection.

2)Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 1, Приймальня (044) 279 12 70 Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр) (044) 364 77 80 Електронна пошта info@dpss.gov.ua. – ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ , тел.: 528-63-16; 528-92-42

3)Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул. Некрасовська, 10/8; Тел.:(044) 486-54-86; Факс:  (044) 486-40-27; e-mail:  info@kiev.dpss.gov.ua

4) Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, пн-чт з 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 15:45, Перерва з 12:00 до 12:45, зі стаціонарного та мобільного 1551

5)Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрації,  місцезнаходження: 03039, просп. Голосіївський, 42, телефон 044- 281-66-62, електронна пошта  zg_golos@kmda.gov.ua;, веб-сайт https://golos.kyivcity.gov.ua/

4.1.2. Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України або, у разі забезпечення виконання зобов’язань за Договором іпотекою – в позасудовому порядку відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі.

4.2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

Зканодавством України не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні фінансових послуг.