Інформація для споживача (інформаційне забезпечення) є однаковим та застосовується для споживчих кредитів, незалежно від різновиду (типу, підтипу, програми).