Фізичні особи, що є членами КС «ЗАРАЗ», які  бажають отримати кредит на споживчі цілі (споживчий кредит), повинні бути повністю дієздатною особою і щодо нього немає рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

Волевиявлення про отримання послуги є вільним і відповідає його внутрішній волі та не перебувають під впливом тяжкої для нього обставини чи примусу, що змушує його укласти оговір. Документи та/або інформація подані для отримання кредиту є достовірними та відображають реальний фінансовий стан на день подачі. У разі забезпечення майном за Договором, майно не обмежене в обігу, під заставою у третіх осіб не перебуває.

Фізичні особи, що є членами КС «ЗАРАЗ», які  бажають отримати кредит на споживчі цілі (споживчий кредит), повинні подати до офісу КС «ЗАРАЗ»  такі документи

1. завірену копію паспоту громадянина Україна та оригінал (для огляду);

2. завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та оригінал (для огляду);

3. документ, що підтверджує отримані членом кредитної спілки доходи (такими документами вважається – довідка про заробітну плату за останні 6 місяців та/або Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи підприємця за останні два квартали та/або річна податкова декларація про майновий стан та доходи та/або заява-повідомлення складена позичальником про його фактичні доходи тощо);

4. у випадку розгляду сукупного сімейного доходу – документи, що підтверджують отримані доходи членами родини (такими документами вважається – заява-повідомлення складена позичальником про його фактичні доходи та/або довідка про заробітну плату за останні 6 місяців та/або Податкова декларація платник єдиного податку – фізичної особи підприємця за останні два квартали та/або Річна податкова декларація про майновий стан та доходи тощо);

5. заяву про надання кредиту

Обов’язковою умовою для укладення договору про споживчий кредит кредитною спілкою із членом кредитної спілки є його згода на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та його кредиту, визначеної Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». Відсутність такої згоди позичальника має наслідком відмову кредитною спілкою в укладенні договору про споживчий із членом кредитної спілки та здійсненні кредитної операції.

Споживчі кредити надаються на:

 • придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
 • споживчі (цілі) кредити, у тому числі на:
 • придбання автотранспорту;
 • придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;
 • інші потреби.

За порядком видачі та отримання сум за кредитними договорами (типом кредиту):

 • кредит видається одразу однією сумою;
 • кредитна лінія.

Тип процентної ставки – фіксована.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

5) у кредитних договорах (крім договорів про споживчий кредит) за всіма режимами сплати процентів і основної суми кредиту може передбачатися можливість сплати процентів авансом на умовах встановлених сторонами у договорі.

6) кредит із періодичною сплатою основної суми кредиту та процентів, розмір платежів визначається та узгоджується сторонами.

За видами забезпечення, у разі такого забезпечення, виконання зобов’язань за кредитними договорами :

 • застава, в тому числі іпотека;
 • порука;
 • неустойка (штраф, пеня);
 • гарантія;
 • інші види забезпечення не заборонені законодавством.

За способом надання кредиту:

1) готівковим шляхом;

2) безготівковим шляхом.

3) комбыновано (готівковим та безготівковим шляхом).

Фінансова послуга надається за  місцемзнаходження Кредитної Спілки «ЗАРАЗ»: Україна, 03039, м. Київ, вул. Забіли Віктора буд. 5, оф. 122.

Номер телефону Кредитної Спілки «ЗАРАЗ» для обслуговування споживачів : 0800 755 427, 044 525 54 27.