КС тимчасово не здійснює діяльність із споживчого кредитування та не надає споживчий кредит.

КС тимчасово не здійснює відступлення права вимоги за кредитними договорами та не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості за кредитним договором:

1. Позичальник має право погасити прострочену заборгованість.

1.1. Готівкою через касу Кредитодавця за адресою місцезнаходження: м. Київ, вул. Віктора Забіли буд. 5 оф. 122.

Прийом платежів здійснюється кредитною спілкою в робочі дні згідно графіку роботи розміщеному на веб-сайті КС http://zaraz.net.ua/

Розрахунки готівкою між кредитною спілкою та позичальником  протягом одного дня можуть здійснюватися виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління НБУ (до 50 000 грн.).

1.2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитодавця за наступними банківськими реквізитами (вказані вище):

В разі оплати через банк Позичальник зобов’язаний вказувати наступне призначення платежу: “Оплата згідно кредитного договору № ____ від ______за ________ (ПІБ Позичальника). Без ПДВ”.

1.3. Шляхом зарахування в рахунок погашення боргу за заявою члена КС зворотних  внесків, що повертаються члену КС без припинення членства у КС.

2. У випадку прострочення сплати частини або всієї суми кредиту – сплатити нараховані проценти за користування кредитом та пеню за неналежне виконання зобов’язань виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення, а також відшкодувати Кредитодавцю понесені останнім будь-які витрати, пов’язані з поверненням заборгованості Позичальника.

2.1. У разі виникнення заборгованості за Договором така послідовність її погашення у разі надходження коштів недостатніх для повного погашення заборгованості:

1) у першу чергу – погашенню підлягає заборгованість з нарахованої пені та/або штрафів, нарахованих відповідно до умов Договору та понесені Кредитодавцем збитки та/або витрати пов’язані із стягненням заборгованості Позичальника за даним Договором;

2) у другу чергу – погашенню підлягає заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом, нарахованих відповідно до умов Договору;

3) у третю чергу – погашенню підлягає заборгованість за кредитом.