Договір може бути достроково розірваний у випадку:

1. В судовому порядку:

– за позовом Позичальника з підстав передбачених законодавством.

2. За вимогою Кредитодавця з підстав передбачених договором, а саме:

– визнання терміну повернення кредиту таким, що настав, а кредит – обов’язковим до повернення, вимагати дострокового повернення кредиту, сплати процентів та нарахованих штрафних санкцій, стягнути в примусовому порядку заборгованість за кредитом (тілом кредиту, процентами за користування кредитом та нарахованими штрафними санкціями), у разі затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць (три календарні місяці у разі якщо Договір забезпечено іпотекою, або є споживчим кредитом на придбання житла) Договору та/або з інших підстав встановлених законодавством України.

3. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору. Порядок та умови укладання додаткового договору передбачені попередньо укладеним кредитним договором.

4. У випадку дострокового розірвання Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору.