Додаток 1

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ

за  2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(повна назва кредитної спілки)

 

Місцезнаходження: поштовий індекс, адреса03039 КИЇВ, КИЇВ 39, В. Забіли, буд.5
Код міста, телефон, факс, e-mail, веб-сайт (веб сторінка)Тел. код: 044 Тел: 5255497 Факс: 5255427 ел. пошта: cu_zaraz@ukr.net
Ідентифікаційний код кредитної спілки за ЄДРПОУ37716197
Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ14102665
Кількість відокремлених підрозділів0
Кількість територіально-адміністративних одиниць України, у яких розташовані відокремлені підрозділи
Назва об’єднаної кредитної спілки, членом якої є кредитна спілка
Назва асоціації, членом якої є кредитна спілка
Платіжна система, членом якої є кредитна спілка
Назва програмного забезпечення, що використовується кредитною спілкою для ведення облікуВсе в одному:CUProgram

Перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються:

  1. Загальні дані про кредитну спілку (Додаток 1)
  2. Звітні дані про фінансову діяльніст кредитної спілки (Додаток 2)
  3. Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (Додаток 3)
  4. Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (Додаток 4)
  5. Звітні дані про розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредитної спілки (Додаток 5)
  6. Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (Додаток 6)
  7. Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб (Додаток 7)
  8. Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки (Додаток 8)

Ідентичність даних у паперовій та електронній формі підтверджую.

 

 

Додаток 2

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

1. Кредитна діяльністьКод рядкаЗалишок на початок звітного періодуВидано за звітний період, нараховано %Сплачено за звітний період, погашено %Залишок на кінець звітного періоду
123456
1.1.Сума кредитів, наданих членам кредитної спілки (р.011+р.012+р.013) у тому числі:01022539661,3127086521,7824072844,8225553338,27
з терміном погашення до 3 місяців011470150,82264055489041,30245164,52
з терміном погашення від 3 до 12 місяців01221788779,1920461939,2823492023,9618758694,51
з терміном погашення понад 12 місяців013280731,306360527,5091779,566549479,24
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами членам кредитної спілки0201695530,439764235,319882241,691577524,05
1.2. Сума кредитів,наданих кредитним спілкам0300000
Розрахунки за нарахованими процентами за кредитами кредитним спілкам0400000
1.3. Заборгованість за безнадійними кредитами0500000
2. Фінансові інвестиціїКод рядкаЗалишок на початок звітного періодуРозміщено за звітний періодПовернуто за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
123456
2.1. Загальна сума фінансових інвестицій (р.061 + р.062 + р.063 + 064 + 065+066) у тому числі:060351001432522513855325505000
грошові кошти на депозитних рахунках у банках061351001432522513855325505000
внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднаній кредитній спілці0620000
внески до капіталу кооперативних банків0630000
внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки0640000
державні цінні папери0650000
до капіталу Бюро кредитних історії0660000
2.2. Розрахунки за нарахованим доходом від здійснення фінансових інвестицій070021125,0821125,080
3. Рух капіталу кредитної спілкиКод рядкаЗалишок на початок звітного періодуВнесено за звітний періодПовернуто за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
123456
3.1.Пайовий капітал (р.081 + р.082 + р.083) у тому числі:0801107502415570392,0812835004,0813810412
обов’язкові пайові внески08118071215351393
додаткові пайові внески0821107321715570271,0812834469,0813809019
додаткові пайові внески з обов’язковою сплатою0830000
3.2.Резервний капітал (р.091 + р.092 + р.093) у тому числі:0903136617,70553264,7603689882,46
резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків0916665121007875
резервний капітал, сформований за рахунок доходу0921582216,894788101630097,89
резервний капітал, сформований за рахунок інших джерел0931547735,81504173,7602051909,57
3.3.Додатковий капітал (р.101 + р.102 + р.103 + р.104) у тому числі:1009989841110076093319301758671
додатковий капітал, сформований за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки1019989841110076093319301758671
безоплатно отримане майно і необоротні активи1020000
благодійні внески фізичних та юридичних осіб1030000
обов’язкові цільові внески в додатковий капітал1040000
3.4. Нерозподілений дохід (непокриті збитки), у тому числі розподілений (погашені збитки)1101479768,612886,53478811434774,14
на покриття збитків за рахунок капіталу111xx0x
на формування резервного капіталу112xx47881x
на розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески113xx0x
на розподіл плати (процентів) на обов’язкові пайові внески114xx0x
4. Розрахунки за зобов’язаннями кредитної спілкиКод рядкаЗалишок на початок звітного періодуОтримано за звітний період, нараховано %Повернуто за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
123456
4.1.Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки(р.121 + р.122 + р.123 + р.124 + р.125) у тому числі:12001035326628103697542897
внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання1210000
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк до 3 місяців12201255100865100390000
внесок (вклад) на депозитний рахунок на строк від 3 до 12 місяців12301000000100000
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.)1240899816619452697052897
довгостроковий внесок (вклад) на депозитний рахунок (> 12 міс.) зі строком погашення в поточному році1250000
Вклад на блокований рахунок членів кредитної спілки1300000
4.2. Розрахунки за зобов’язаннями перед юридичними особами, за якими нараховуються проценти (р.141 + р.142 + р.143) у тому числі:1400000
Поточні зобов’язання, у тому числі:1410000
кредити, отримані від кредитних спілок14110000
кредити, отримані від об’єднаної кредитної спілки14120000
кредити, отримані від банків14130000
інші зобов’язання14140000
Довгострокові зобов’язання, у тому числі:1420000
кредити, отримані від кредитних спілок14210000
кредити, отримані від об’єднаної кредитної спілки14220000
кредити, отримані від банків14230000
інші зобов’язання14240000
Довгострокові зобов’язання зі строком погашення протягом року, у тому числі:1430000
кредити, отримані від кредитних спілок14310000
кредити, отримані від об’єднаної кредитної спілки14320000
кредити, отримані від банків14330000
інші зобов’язання14340000
4.3.Розрахунки за нарахованими процентами за користування залученими коштами (р.151 + р.152 + р.153 + р.154) у тому числі150565073,055249150,683725652,192088571,54
розрахунки за процентами, нарахованими на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки1510632242,99222687,20409555,79
розрахунки за процентами, нарахованими за кредитами, отриманими від об’єднаної кредитної спілки, від банків та за зобов’язаннями перед юридичними особами1520000
розрахунки за процентами, нарахованими на обов’язкові пайові внески1530000
розрахунки за процентами, нарахованими на додаткові пайові внески154565073,054616907,693502964,991679015,75
5. Цільове фінансування та цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активівКод рядкаЗалишок на початок звітного періодуОтримано за звітний періодВитрачено за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
123456
5.1. Загальна сума джерел цільового фінансування та цільових надходжень (р.161 + р.162 + р.163 + р.164 + р.165) у тому числі16017320,5624193,2217320,5624193,22
благодійні внески членів кредитної спілки до благодійного фонду1610000
цільове фінансування з бюджетних та позабюджетних фондів1620000
інше цільове фінансування та інші цільові надходження1630000
забезпечення майбутніх витрат і платежів16417320,5624193,2217320,5624193,22
дооцінка активів1650000

 

Кількість членів кредитної спілки302
Кількість членів кредитної спілки, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках20
Кількість членів кредитної спілки, які мають заборгованість за кредитами174

 

 

Додаток 3

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

НазваКодЗалишок на початок звітного періодуЗалишок на кінець звітного періоду
1234
АКТИВ
І. ПРОДУКТИВНИІ АКТИВИ
Кредити, надані членам кредитної спілки01022539661,3125553338,27
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної спілки0202214424,971567949,60
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені та неповернені кредити, надані членам кредитної спілки)0211594803,181146747,34
Кредити, надані кредитним спілкам03000
Заборгованість за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими кредитним спілкам04000
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (прострочені, неповернені та безнадійні кредити, надані кредитним спілкам)04100
Фінансові інвестиції, у тому числі05035100505000
Грошові кошти в рамках програми підтримки ліквідності05100
Інші продуктивні активи, в тому числі06000
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій06100
Усього за розділом I (р. 010 — р. 021 + р. 030 — р. 041 + р. 050 + р. 060)07020979958,1324911590,93
ІІ. НЕПРОДУКТИВНИІ АКТИВИ
Грошові кошти080381402,04579601,22
Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (залишкова вартість)0902573837,56943192,09
Капітальні інвестиції10000
Заборгованість за безнадійними кредитами, наданими членам кредитної спілки11000
Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (безнадійні кредити), наданих членам кредитної спілки12000
Інші непродуктивні активи, у тому числі:1302484916,654212387,73
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій13100
Сума сформованого резерву сумнівних боргів13200
Витрати майбутній періодів14000
Усього за розділом II (р.080 + р.090 + р.100 + р.110 — р.120 + р.130 + р.140)1505440156,255735181,04
АКТИВИ ВСЬОГО (р.070 + р.150)16026420114,3830646771,97
ПАСИВ
І. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Внески (вклади) на депозитні рахунки членів кредитної спілки17007542897
Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які нараховуються проценти18000
Сума зобов’язань, на які нараховуються проценти, разом (р.170 + р.180)19007542897
Розрахунки з фізичними особами за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти20000
Розрахунки з юридичними особами за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти21000
Нарахована заробітна плата та обов’язкові платежі2206578,827680,05
Інші зобов’язання, на які не нараховуються проценти, у тому числі:230714963,692378262,10
нараховані, але не сплачені проценти за зобов’язаннями2310409555,79
Доходи майбутніх періодів24000
Сума зобов’язань, на які не нараховуються проценти, разом (р.200 + р.210р. + р.220 + р.230 + р.240)250721542,512385942,15
Усього за розділом I (р.190 + р.250)260721542,519928839,15
ІІ. КАПІТАЛ ТА ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ
Пайовий капітал2701107502413810412
Резервний капітал2803136617,703689882,46
Додатковий капітал29099898411758671
Нерозподілений дохід (непокритий збиток)3001479768,611434774,14
Усього капітал (р.270 + р.280 + р.290 + р.300)31025681251,3120693739,60
Цільове фінансування, забезпечення майбутніх витрат і платежів, дооцінка активів32017320,5624193,22
Усього за розділом II (р.310 + р.320)33025698571,8720717932,82
ПАСИВИ ВСЬОГО (р.260 + р.330)34026420114,3830646771,97
Гарантії та забезпечення надані35000

 

 

Додаток 4

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

(грн.)

ПОКАЗНИКИКод рядкаЗа звітний період
123
1. Визначення доходу
Отримані проценти за кредитами, наданими членам кредитної спілки0109882241,69
Отримані проценти за кредитами, наданими кредитним спілкам0200
Доходи від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках03021125,08
Плата (проценти) на внески (вклади) на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці0400
Доходи від участі в капіталі кооперативного банку0500
Плата (проценти) на внески в капіталі об’єднаної кредитної спілки0600
Доходи від державних цінних паперів0700
Інші процентні доходи0800
Загальна сума отриманих процентних доходів р.010 + р.020 + р.030 + р.040 + р.050 + р.060 + р.070 + р.080)0909903366,77
Отримані штрафи, пені1002527834,53
Інші непроцентні доходи, у тому числі1101115602,60
Зменшення резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок111690568,50
Доходи від операційних курсових різниць1120
УСЬОГО ДОХОДІВ (р.090 + р.100 + р.110)12013546803,90
2. Визначення витрат
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки130632242,99
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від кредитних спілок1400
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від об’єднаної кредитної спілки1500
Нараховані проценти за кредитами, отриманими від банків1600
Нараховані проценти за іншими зобов’язаннями перед юридичними особами1700
Витрати, пов’язані із залученням коштів (р. 130 + р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170)180632242,99
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів), членів кредитної спілки на депозитних рахунках190206574,27
Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів200280802,39
Інші операційні витрати у тому числі2107528878,48
на благодійну діяльність2110
Витрати від операційних курсових різниць2120
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій2200
Податок на прибуток нарахований23035998,89
Інші витрати2400
Загальна сума операційних витрат (р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240)2508052254,03
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів260242512,66
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами2700
Усього витрат (р. 180 + р. 250 + р. 260 + р. 270)2808927009,68
3. Визначення результату
Фінансовий результат (р.120 — р.280)2904619794,22
Формування резервного капіталу3000
Розподіл плати (процентів) на додаткові пайові внески3104616907,69
Нерозподілений дохід (збиток) (р.290 — р.300 — р.310)3202886,53

 

Додаток 5
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

ЗВІТНІ ДАНІ 
про розрахунок необхідної суми резерву
забезпечення покриття втрат
від неповернених позичок кредитної спілки
за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

Назва показникаКод рядкаРівень простроченняУСЬОГО
1-й рівень2-й рівень3-й рівень> 12 місяців
1234567
Норма резервування для прострочених та неповернених кредитів01003570100x
Заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами02040870,69585125,500941953,411567949,60
Кількість прострочених та неповернених кредитів0301404348
необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами0400204793,930941953,411146747,34
Норма резервування для безнадійних кредитів050100100100100x
Заборгованість за безнадійними кредитами06000000
Кількість безнадійних кредитів07000000
Необхідний резерв за безнадійними кредитами08000000

Додаток 6
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

НазваКодНадані кредити за звітний періодЗаборгованість за кредитами на кінець звітного періодуПролонговані кредитиПростроченість більше 3 місяцівСписано за звітний періодВеликі ризики (кредити членам кредитної спілки >= 10 % капіталу)
кількість, од.сума, грн.Кількість, од.Сума, грн.Середньо-зважена процентна ставка, %Кількість, од.Сума, грн.Кількість, од.Сума, грн.Кількість, од.Сума, грн.кількість, од.сума, грн.
123456789101112131415
Усього кредитів у тому числі01012827086521,7817825553338,2739,64122050381,39471527078,910000
Комерційні кредити0117914823643,997212387452,2336,3400000000
Кредити, надані на ведення селянських (фермерських) господарств0120000000000000
Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств0130000000000000
кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна0140000000000000
Споживчі кредити0154912262877,7910613165886,0442,74122050381,39471527078,910000
придбання автотранспорту01510000000000000
придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів01520000000000000
інші потреби01534912262877,7910613165886,0442,74122050381,39471527078,910000

 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб 

за 2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ»
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

Мета залученняКод рядкаВід кредитних спілокВід об’єднаної кредитної спілкиВід банківВід інших юридичних осіб
до 12 місяців> 12 місяцівдо 12 місяців> 12 місяцівдо 12 місяців> 12 місяцівдо 12 місяців> 12 місяців
12345678910
надання кредитів членам кредитної спілки01000000000
підтримання ліквідності02000000000
придбання, ремонт, модернізація та реконструкція офісного приміщення03000000000
придбання програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання,пов’язаного з наданням фінансових послуг04000000000
Усього залучено05000000000

 

 

 

Додаток 8
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки 

за   2017 року

КРЕДИТНА СПІЛКА «ЗАРАЗ» 
(назва кредитної спілки)

 

(грн.)

 Код рядкаЗалишок на початок звітного періодуВидано за звітний періодСплачено за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
123456
Сума кредитів22539661,3127086521,7824072844,8225553338,27
КС «ЗаРаЗ» м. Київ, вул. В.Забіли,510122539661,3127086521,7824072844,8225553338,27

 

 Код рядкаЗалишок на початок звітного періодуВидано за звітний періодСплачено за звітний періодЗалишок на кінець звітного періоду
123456
Внески (вклади)01035326628103697542897
КС «ЗаРаЗ» м. Київ, вул. В. Забіли,520101035326628103697542897

 

 

 

Додаток 9

до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

 

Інформація щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

за  12 місяців  2017 р.
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Кредитна спілка «ЗаРаЗ»
(назва кредитної спілки)

Назва показникаКод рядкаУкладені договори про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахункиЗобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахункиЗобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки, строк виконання за якими наставНевиконані вимоги щодо зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахункиУ тому числі:
до 30 календарних днів з дати отримання вимоги30 і більше календарних днів з дати отримання вимоги
12345678
Кількість договорів (одиниць)01039 32000 0
Сума грн.02010353266,007542897,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Питома вага в прострочених зобов’язаннях030Х 0,00